Psychological Peculiarities of Professional Burnout of Teachers of High Medical Educational Institutions

Keywords: the world medical educational space, professional burnout, higher medical educational institutionsq, professional activity of teacher, quality of professional training

Abstract

In the article the relevance of the outlined problem in the context of the entrance of Ukraine in the world medical educational space is covered. The essence of the professional burnout of teachers of the higher medical educational institutions (HMEI), which is characterized by the gradual loss of life tone by the subject under influence of prolonged stress in the professional teaching activity and is manifested by symptoms of chronic fatigue, general exhaustion, depersonalization, reduction of professional achievements, etc., is determined too.

The objective of the study – to substantiate reasons, peculiarities, objective and subjective factors of the professional (emotional) burnout of teachers of the HMEI.

In the investigation the historical-systematic, comparative method and objective-specific method are used.

It is emphasized that the syndrome of professional burnout can lead to general decrease of the effectiveness of the professional activity of the teacher, deformation of interpersonal relationships as well as decrease of activity in the creative professional self-improvement, self-development. The threats and risks of the professional burnout of the teachers of medical university in providing the quality of professional training of future healthcare professionals, are characterized.

Author Biographies

Nadiia Pobigun, Ivano-Frankivsk National Medical University

physiology department, assistant professor

Uliana Shalamai, Ivano-Frankivsk National Medical University

physiology department, assistant professor 

References

Abramova GS, Yudchits YUA. Sindrom «emotsionalnogo vigoraniya» u medrabotnikov. Psikhologiya v meditsine. M: Kafedra-M; 1998. 231-44.

Ananyev BG. O problemakh sovremennogo chelovekoznaniya. M: Nauka; 1977. 380 s.

Bilynska M. Standarty vyshchoyi medychnoyi osvity yak shlyakh do mizhnarodnoyi akredytatsiyi medychnoyi shkoly. Visnyk UADU. 2002; 4:150-55.

Zaychykova TV. Sotsialno-psykholohichni determinanty syndromu «profesiynoho vyhorannya» u vchyteliv [avtoreferat]. Kyiv: 2005. 20 s.

Koltunovych TA. Psykholohichni umovy korektsiyi profesiynoho vyhorannya u vykhovateliv dytyachykh navchalnykh zakladiv [dysertaciia]. Ivano-Frankivsk: Prykarpatskyy natsionalnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka; 2016. 352 s.

Petrusenko OI, Alyeksyeyenko SD. Determinanty syndromu «profesiynoho vyhorannya» u pedahohichnykh pratsivnykiv v aspekti psykholohichnoho zdorovya. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriya «Pedahohika i psykholohiya». 2013;19:117-23. URL: http://psyresearch.dp.ua/index.php/psy/article/download/72/74

Rzhevska-Shtefan ZO. Osoblyvosti «profesiynoho vyhorannya» vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Problemy suchasnoyi psykholohiyi. Zbirnyk naukovykh prats K-PNU imeni Ivana Ohiyenka, Instytutu psykholohiyi imeni H.S.Kostyuka NAPN Ukrayiny. 2013;19:614-24.

Systema profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv dlya haluzi okhorony zdorovya Ukrayiny.URL: https://www.sq.com.ua/rus/news/teksty/20.05.2009/sistema_profesijnoyi_pidgotovki_fahivciv_dlya_galuzi_ohoroni_zdorovya_ukrayini/

Khardi I. Vrach, sestra, bolnoy. Psikhologiya raboty s bolnymi. Budapesht: Izd-vo AN Vengrii; 1988. 338 s.

Dubasenyuk OA, Kalininoyi LV, Antonovoyi OYE, editors. Suchasni tendentsiyi profesiynoyi pidhotovky medychnykh pratsivnykiv v Ukrayini. Aktualni problemy profesiyno-pedahohichnoyi osvity ta stratehiyi rozvytku. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU; 2006:70-3.

Budnyk O. Educational model of a modern student: european scope. J of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition: Series of Social and Human Sciences. 2016; 3(2-3):9-14. DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.3.2-3.9-14

Freudenberger HJ. The issues of staff burnout in therapeutic communities. J Psychoactive Drugs. 1986 Jul-Sep; 18(3):247-51. DOI: https://doi.org/10.1080/02791072.1986.10472354 [PMid:3772650]

Kelley K, Byrne D, Przybyla DPJ, Eberly C, Eberly B, Greendlinger V, et al. Chronic self-destructiveness: Conceptualization, measurement, and initial validation of the construct. Motiv Emot. 1985 Jun; 9(2):135-51. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00991572

Schaufeli W, Maslach C, Marek T, editors. Professional burnout: Recent developments in theory and research. Washington DC: Taylor & Francis; 1993. 292 p.

Rothlin Ph, Werder PR. Diagnose Boreout: warum Unterforderung im Job krank macht. Heidelberg: Redline Wirtschaft; 2007. 136 p.

Published
2019-12-28
Section
Medical Education