Questioning of Dental Students as a Means of Internal Monitoring of the Educational Process at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

  • Vasyl Kavyn Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Yuriy Popovich Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Volodymyr Fedorak Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Ihor Bilinskuy Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Stephan Romaniuk Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Iryna Semeniv Ivano-Frankivsk National Medical University
Keywords: questionnaire survey, practical training center, practical skill, educational process

Abstract

The article has analyzed a questionnaire survey of second-year dental students of Ivano-Frankivsk National Medical University who completed the study course “Operative Surgery and Topographic Anatomy”. The questioning of students was conducted to assess the independent preparation of students for practical training as well as to clarify the students’ attitude to both the educational process at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery and the mastering of practical skills. The dialogue with students through questioning allows to find out ways for the improvement of teaching the discipline “Operative Surgery and Topographic Anatomy” in the credit-transfer system of the educational process.

References

Zhdan VM, Bobyrov VM, Bilash SM, Belyaeva ОМ. Resultaty zovnishnioho і vnutrishnioho monitorynhu yakosti vyshchoii osvity u VDNZU “Ukraiinska medychna stomatolohichna akademiia” za 2015 kalendarnyi rik. Medychna osvita. 2016;2:93–97

Horuzhyi H. Instytutsiini zasady yevropeiskoii vyshchoii osvity. Vyshcha shkola. 2016;2:11–12

Dzetsyuk TІ. Dotsilnist vyvchennia studentamy stomatolohichnoho fakultetu nevikladnykh staniv u praktytsi likaria-stomatoloha. Medychna osvita. 2016;1:63–65

Hay LA, Sukhin YuV, Venher VF, et al. Suchasni metody vykladannia medychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli. Medychna osvita. 2016;1:15–21

Melnychuk MV. Vykorystannia navchalnykh multymediinykh tekhnolohii dlia chytannia lektsii likariam-internam yak efektyvnyi instrument u pidhotovtsi maibutnikh likariv-stomatolohiv. Sovremennaya stomatologiya. 2016;4:114–116

Ilnytska OM, Rozhko ММ, Kosenko SV, et al. Optymizatsiia navchalnoho protsesu u pidhotovtsi likariv-interniv-stomatolohiv (Povidomlennia 6. Metodolohichne zabezpechennia efektyvnosti navchalnoho protsesu zasobamy ta zakhodamy navchannia protiahom 2007-2011 rokiv). Galic’kij likars’kij visnik. 2012;4:105–108

Rozhko ММ, Ersteniuk HМ, Kapechuk VV, Ivantsiv МО, Senchii VМ. Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi studentiv-medykiv. Medychna osvita. 2016;2:102–106

Published
2017-06-12
Section
Medical Education