Pedagogical Aspects of Adaptation of First-Year Ukrainian and Foreign Russian-Speaking Students of the Department of Medicine

  • Elena Ivanchenko Zaporozhye State Medical University
  • Oksana Melnikova Zaporozhye State Medical University
  • Svetlana Malakhova Zaporozhye State Medical University
  • Alexander Prokopchenko Zaporozhye State Medical University
Keywords: adaptation processes, first-year students, educational activities

Abstract

Timely adaptation of first-year students to new living conditions and educational activities is one of the most important challenges of high school. The objective of the research was to study and analyze the problems of adaptation to high school experienced by Ukrainian and foreign first-year students of the Department of Medicine. The questionnaires offered to students showed that the main adaptation difficulties arise in the educational sphere. At the end of the first term, most students positively assessed the degree of their adaptability and noted the leading role of groupmates and friends in its formation. The possible directions of higher educational institution activity facilitating the process of adaptation of first-year students to high school were analyzed. According to the results of the questionnaire survey which indicated that the main difficulties were a lack of leisure time and academic overload, there is a need to optimize academic overload, as well as to inform psychologists, curators and lecturers about the formation of students’ ability to rationally schedule their time and the development of independent working skills.

Author Biographies

Elena Ivanchenko, Zaporozhye State Medical University

Department of Medical Physics, Biophysics and higher mathematics

Oksana Melnikova, Zaporozhye State Medical University

Department of Medical Physics, Biophysics and higher mathematics

Svetlana Malakhova, Zaporozhye State Medical University

Department of Physical rehabilitation,

sports medicine, physical training and health

Alexander Prokopchenko, Zaporozhye State Medical University

Department of Medical Physics, Biophysics and higher mathematics

References

Buialska TB, Prishchak MD, Matsko LA. Robota kuratoriv akademichnykh hrup v vyshchomu navchalnomu zakladi: metodychnyi posibnyk. Vinnytsia: VNTU; c2010. 154p.

ivanchenko OZ. Adaptatsiia studentiv pershoho kursu medychnoho fakultetu do navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi. Aktualni problemy suchasnoii medytsyny. 2016;16:3(55):199-204.

Kuzmishkin AA, Kuzmishkina NA, Zabirov AI, Garkin IN. Adaptatsiyi studentov pervogo kursa v vuze. Molodoy uchenyy. 2014;3:933-935.

Levkivska GP, Sorochinska VYe, Shtyfurak VS. Adaptatsiia pershokursnykiv v umovakh vyshchoho zakladu osvity: navch. posibnyk. Kyiv: Lybid; c2001. 128p.

Lutaeva TV, Kaidalova LG. Shvarp NV. Psikhologo-pedagogicheskie aspekty adaptatsiyi inostrannykh studentov v obrazovatelnom prostanstve. Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya v XXI veke: professionalnoye stanovleniye lichnosti (filosofskiye i psikhologo-pedagogicheskiye aspekty. materialy III mezhdunar. nauch.-metod. konf., 10-11 apr. 2013 g. Prague. 2013;152-157.

Meshcheriakov BG, Sobolev GI. Novaya metodika issledovaniya sotsialno-psikhologicheskoy adaptatsiyi pervokursnikov. Psikhologicheskiy zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i cheloveka "Dubna". 2009;4.

Pershina AV. Psykholohichni chynnyky adaptatsii studentiv do navchannia u VNZ. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment. 2011;5:124-135.

Ruan AA, Kudashev AR, Baranov AA. Psykhologiya adaptatsiyi lichnosti. Analiz. Teoriya. Praktika. SPb.: Praim-YeVRO-ZNAK; c2006. 479p.

Reznik Ti. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota: Psykholohichnyi zmist trudnoshchiv u navchanni studentiv-pershokursnykiv. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. 2002;1:135-139.

Seliverstov Si. Deiaki problemy adaptatsii studentiv pershoho kursu u vyshchomu navchalnomu zakladi. Problemy osvity. Kyiv: iZMN. 1997;10:135-140.

Sholokhova GP, Chikova IV. Adaptatsiya pervokursnikov k usloviyam obucheniya v VUZe i yeye psikhologopedagogicheskiye osobennosti. Vestnik OGU. 2014;3:103-107.

Clinciu ÀI. Adaptation and stress for the first year University students. Procedia. Social and Behavioral Sciences. 2013;78:718-722. doi: https://

Wintre M, Yaffe M. First-Year students' adjustment to University life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Research. 2000; 15(1):9-37. DOI: https://doi.org/10.1177/0743558400151002

Published
2018-06-05
Section
Medical Education