State Regulation of Public Health in the Precarpathian Region during the Period of the Austro-Hungarian Empire (1772-1918)

  • Oksana Soroka Ivano-Frankivsk National Medical University
Keywords: public health, state regulation, Precarpathian region

Abstract

On the basis of archival documents, published historical documents and other available information sources, there was clarified the state of state regulation of public health (preventive medicine) in the Precarpathian region during the period of the Austro-Hungarian Empire, that is a relevant experience for building a modern health care system in Ukraine.

Frequent changes in various socio-economic formations and the transition of the Precarpathian region from one state to another were found to significantly influence the nature of social relations in the region. Medical and sanitary care in this region was organized according to and influenced by the laws of the state that included the Precarpathian region in the relevant historical period.

Trying to expand medical care and educational work among the population in order to prevent illness and increase life expectancy during the period of the Austro-Hungarian Empire (1772-1918), the authorities and public institutions in the field of health care initiated systematic and purposeful work on the formation of the basis for preventive medicine and, in fact, broke grounds in the field of public health. Their experience and practice are not only of scientific interest, but also of practical significance for the construction of a modern health system.

References

Bilynska MM. Derzhavne upravlinnia haluzevymy standartamy v umovakh reformuvannia vyshchoii medychnoii osvity v Ukraiini: Monohr. Kyiv: Vyd-vo NADU; c2004. 268p.

Beniukh NF. Istoriia farmatsii Halychyny (XIII-XX st.). Lviv. c1999. 215p.

Bulgakov IM. Formation and development of public administration in industrial safety, labor protection and mining supervision in Ukraine. Thesis. Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas. 2015; [published in Ukrainian]

Burachynskyi T. 25-littia "Narodnoi Lichnytsi". Lviv. 1930;3-17.

Verkhratskyi SA. Istoriia medytsyny. Vydavnyche obiednannia "Vyshcha shkola"; c1974. 336p.

Voronenko YuV. Istoriia vynyknennia, stanovlennia ta rozvytku pravovoho rehuliuvannia medychnoi diialnosti na terenakh Ukrainy. Ukraiinskyi medychnyi chasopys. 2007;1:45-49.

Harahashian AA, Parashchak PV. Rozkvit okhorony zdorovia na radianskomu Prykarpatti / A.A. Harahashian, Parashchak P.V. Kyiv: Zdorovia; c1972. 139p.

Holovatskyi I. Ivan Horbachevskyi (1854–1942): Zhyttiepysno-bibliohrafichnyi narys. Lviv: NTSh; c1995. 125p.

Hrabovetskyi VV, Koltsova NI, Skulskyi IV. Do problemy vykorystannia istorychnykh form i finansovykh modelei orhanizatsii medyko-sanitarnoii dopomohy na Halychyni u suchasnykh realiiakh. Galic'kij Likars'kij Visnik. 2001;8(3):128.

Davybida LI. Borotba z infektsiinymy zakhvoriuvanniamy v Zakhidno-Ukrainskii Narodnii Respublitsi. Halychyna. 2014;25-26:182-187.

Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoii oblasti, f. 2 "Stanyslavivske voievodske upravlinnia, op. 2, spr. 144. Perepyska z viddilom okhorony zdorovia Voievodskoho upravlinnia pro orhanizatsiiu povitovykh i voievodskykh rad u spravakh okhorony zdorovia", ark. 4.

Zhalilo LI, Martyniuk OI. Derzhavne rehuliuvannia okhorony hromadskoho zdorovia: metod.rek. Kyiv: NADU; c2009. 66p.

Karamyshev DV. Kontseptsiia innovatsiinykh peretvoren: mizhhaluzevyi pidkhid do reformuvannia systemy okhorony zdorovia (derzhavno-upravlinski aspekty). Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr"; c2004. 304p.

Kordiuk I. Istoriia ULT za 25 lit isnuvannia. 25-littia Ukraiinskoho Likarskoho Tovarystva i Medychnoii Hromady. Lviv. c1935. 23-45.

Levytskyi K. Nash zakon hromadskii. Lviv. c1889. 82-87.

Radysh Ya, Miezientseva N, Buravlov L. Derzhavne rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn u haluzi okhorony zdorovia Ukraiiny: istorychni ta pravovi aspekty. Medychne pravo Ukrainy. 2008;2:26-36.

Robak I. Yu. History of domestic health care and medicine in the dissertation of recent years (modern state of development and prospects for the further investigations). Hileia: naukovyi visnyk: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv. 2014;81:169-174. [published in Ukrainian]

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 3982, op. 1, spr. 12, ark. 3-5.

Szumowski W. Galicya pod względem medycznym za Jęndrzeja Krupińskiego, pierwszego protomedyka. 1772–1783. Archiwum naukowe. Lwow. c1907. 32p.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy hromadskoho zdorovia. Available from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249618799

MOZ Ukraiiny opryliudnylo dlia hromadskoho obhovorennia proekt zakonu "Pro system hromadskoho zdorovia". Available from: http://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-opriljudnilo-dlja-gromadskogo-obgovorennja-proekt-zakonu-pro-sistemu-gromadskogo-zdorov%E2%80%99ja

Pobudova novoii systemy hromadskoho zdorovia v Ukraiini. Available from: http://moz.gov.ua/article/news/pobudova-novoi-sistemi-gromadskogo-zdorovja-v-ukraini

Published
2018-12-27
Section
Public Health Service