Changes in the Cytomorphometric Indices in Epitheliocytes of the Oral Mucosa of Patients with Generalized Periodontitis
PDF

Keywords

generalized periodontitis
buccal epitheliocytes
cytomorphometry

How to Cite

Khomyk, M., Kovalchuk, L., & Melnychuk, H. (2019). Changes in the Cytomorphometric Indices in Epitheliocytes of the Oral Mucosa of Patients with Generalized Periodontitis. Galician Medical Journal, 26(1). https://doi.org/10.21802/gmj.2019.1.13

Abstract

For the study of some mechanisms of the pathogenesis of generalized periodontitis, there were examined 64 patients who were divided into the following groups: Group I – 12 healthy people (6 men and 6 women); Group ІІ – 40 patients with grade I generalized periodontitis (20 men and 20 women) and Group ІІІ – 12 patients with grade II-III generalized periodontitis (6 men and 6 women). On the cytological preparations of buccal epitheliocytes of the oral mucosa stained with aceto-orcein, 100 nucleus-containing epitheliocytes were examined with the help of microscope “Axioskop”, a company Zeizz, with a 1000×magnification. Cytomorphometric characteristics were studied: the perimeter and the cell surface area, the perimeter and the surface area of ​​the nucleus, and the ratio of the surface area of the nucleus to the cell surface area.

In all the patients with generalized periodontitis, the perimeter and cell area and the perimeter and epithelial cell nuclei area (p<0.05 – p<0.001) as well as the nuclear-cytoplasmic correlation reduced significantly, especially in men, that could be regarded as compensatory changes at the cellular level. According to the parameters of cells of epitheliocytes, and especially their nuclei, in both healthy people and patients with generalized periodontitis, gender differences were identified, especially in Group ІІІ. Thus, it could be argued that the measurement of the perimeter and the area of ​​cells of buccal epitheliocytes and their nuclei reflects the functional activity of the hereditary apparatus in the patients with generalized periodontitis.

https://doi.org/10.21802/gmj.2019.1.13
PDF

References

Melnychuk GM. Generalized periodontitis and parodontosis: markers of genetic predisposition, pathogenetic mechanisms of metabolic disorders and their complex correction. Thesis. 2008;452. [published in Ukrainian]

Paliychuk IV. Detection of inherited predisposition to prosthesis stomatitis by clinical-genealogical analysis of genom functoinal state of peripheral blood neutrophils. Archive of Clinical Medicine. 2010;2(16):54-57. [published in Ukrainian]

Sokolova II, Mashchenko IS, Potapova SI. Klinicheskiy status bolnykh geneticheski obuslovlenym parodontitom. Voprosy eksperimentalnoy i klinicheskoy stomatologiyi. 2003;58-59.

Zorina AO, Boriskina OA, Rebrikov DV. Correlation of gene polymorphism and risk of aggressive periodontal disease. Stomatologiya. 2013;4:28-30. [published in Russian]

Sokolova II. Dermatoglificheskiye priznaki v prognozirovaniyi generalizirovannogo parodontita. Ukraiinskyi medychnyi almanakh. 2005;2:131-133.

Melnychuk HM. Vstanovlennia markeriv spadkovoii obtiazhennosti do khvorob parodonta za analizom vzaiemozviazkiv hrup krovi systemy AV0 i Rh. Odes'kij medičnij žurnal. 2004;6(86):69-71.

Sokolova II. Assotsiatsiya HLA-antigenov I klassa s generalizirovanym parodontitom. Visnyk stomatolohii. 2000;5:57-58.

Denga OV, Birulina TV, Anisimova LV. Antigennyy ryad HLA-sistemy pri zabolevaniyakh parodonta. Visnyk stomatolohiyi. 1997;3:305-307.

Petrin AN, Safonova AV, Arutyunov SD. Geneticheskiye faktory predraspolozhennosti k parodontitu. Stomatolog. 2009;4:32-37.

Safonova AV, Petrin AN, Arutiunov SD. Asotsiatsiya aleley genov tsitokinov so stepenyu tyazhesti vospalitelnykh zabolevaniy parodonta u cheloveka. Eksperimentalnyye stati. 2011;3,1 (8):123-128.

Kukurudz NI. Vyvchennia koreliatsiinykh zviazkiv mizh pokaznykamy funktsionalnoho stanu henotypu epitelotsytiv slyzovoii obolonky porozhnyny rota i neitrofilnykh hranulotsytiv krovi v khvorykh na heneralizovanyi parodontyt. Intehratyvna antropolohiia. 2006;2(8):7-12.

Hannum G, Gyinney J, Zhao L, Zyang L et al. Genome-wide methylation profiles reveal quantitative views of human agins rates. Mol Cell. 2013;49:359-367. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2012.10.016

Zoghbi HY, Beaudet AL. Epigenetics and Human Disease. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2016;8(2):a019497. DOI: https://doi.org/10.1101/cshperspect.a019497

Epigenetics in Human Disease, Volume 6. 2nd Edition. Tollefsbol T, editors. Academic Press. c2018. 1110 p.

Kadota M, Yang HH, Hu N et al. Allele-specific chromatin immunoprecipitation studies show genetic influence on chromatin state in human genome. PLoS Genet. 2007;3(5):e81-e81. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.0030081

Feinberg A. The Key Role of Epigenetics in Human Disease. N Engl J Med. 2018;379(4):400-401. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMc1805989

Prognostic Epigenetics, Volume 12. 1st Edition. Sharma S, editor. Academic Press. c2019. 504p

Popovych VI, Cherniuk NV, Kovalchuk LYe. Kompleksna otsinka kliniko-instrumentalnykh ta tsytohenetychnykh pokaznykiv pry patolohii verkhnikh dykhalnykh shliakhiv i khronichnomu obstruktyvnomu zakhvoriuvanni lehen. Rynolohiia. 2006;1:3-9.

Tamaru H. Confining euchromatin/heterochromatin territory: jumonji crosses the line. Genes Dev. 2010; 24(14):1465-1478. DOI: https://doi.org/10.1101/gad.1941010

Lupiá-ez DG, Kraft K, Heinrich V, et al. Disruptions of topological chromatin domains cause pathogenic rewiring of gene-enhancer interactions. Cell. 2015;161(5):1012-1025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.04.004

Harr JC, Luperchio TR, Wong X, Cohen E, Wheelan SJ, Reddy KL. Directed targeting of chromatin to the nuclear lamina is mediated by chromatin state and A-type lamins. J Cell Biol. 2015;208(1):33-52. DOI: https://doi.org/10.1083/jcb.201405110

Salkov VN, Khudoerkov RM, Voronkov DN. Morphometric Characteristics of Cell Structures in the Substantia Nigra in Humans. Neuroscience and Behavioral Physiology. 2017;47(3):366-369. DOI: https://doi.org/10.1007/s11055-017-0406-2

Khan AZ, Utheim TP, Jackson CJ, Reppe S, Lyberg T, Eidet JR. Nucleus Morphometry in Cultured Epithelial Cells Correlates with Phenotype. Microsc Microanal. 2016;22(3):612-20. DOI: https://doi.org/10.1017/S1431927616000830

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.