Area of Competence of Primary Healthcare Specialists in the Implementation of Person-Centered Programs of Educational and Behavior Modification in Chronic Dermatoses
PDF

Keywords

chronic dermatosis
educational and behavior modification

How to Cite

Cherkashyna, L. (2018). Area of Competence of Primary Healthcare Specialists in the Implementation of Person-Centered Programs of Educational and Behavior Modification in Chronic Dermatoses. Galician Medical Journal, 25(3). https://doi.org/10.21802/gmj.2018.3.8

Abstract

Due to a significant shortage in both physicians and practical nurses that is of special relevance for healthcare services in rural areas, the distribution and cooperation of health production functions are of great importance.

In this context, the effectiveness of EMB is associated, on the one hand, with the patient adherence to the substantiated recommendations and, on the other hand, with the qualification level of medical personnel in the GFM ambulatories while carrying out EBM.

The objective of the research was to conduct the problem-oriented analysis of cooperating and distributing the duties of specialists in the implementation of EBM among patients with CD at the stage of primary healthcare.

Results

There was conducted the problem-oriented analysis of qualification competencies to verify the possibility of implementing EBM by practical nurses considering typical activities of professionals. The analysis revealed the compliance of the main components of professional competence of physicians and nurses with their involvement in the process of EBM implementation among patients with CD.
https://doi.org/10.21802/gmj.2018.3.8
PDF

References

Bilovol AM, Shkliar SP. Cherkashyna LV. Kontaktno-zakhysni systemy pry systemnykh dermatozakh: stan ta patohenetychna korektsiia pry ekzemi. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi medychnyi universytet: FOP Shlemych SF; c2008. 187p.

Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv: Vyp. 78 "Okhorona zdorovia". Kyiv: Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Social Policy of Ukraine; c2002. 372p.

Mavrov II, Shkliar SP, Savenkova VV, Cherkashyna LV. Poshyrenist systemnykh zakhvoriuvan spoluchnoii tkanyny (z perevazhnym urazhenniam shkiry) u Kharkivskomu rehioni zalezhno vid faktoriv dovkillia. Dermatolohiia ta venerolohiia. 2009;1:3-18.

Shkliar SP, Kravchenko IM, Cherkashyna LV. Metodyka vyvchennia vyrobnychykh funktsii medychnoho personalu ambulatorii zahalnoii praktyky-simeinoii medytsyny. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine Guidelines; c2013. 16p.

Shkliar SP, Kravchenko IM, Cherkashyna LV. Metodyka otsinky efektyvnosti medychnykh marshrutiv patsiientiv v ambulatoriiakh zahalnoii praktyky-simeinoii medytsyny. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine Guidelines; c2013. 16p.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu ta poriadok provedennia derzhavnoii atestatsii studentiv, yaki navchaiutsia u vyshchykh navchalnykh zakladakh III-IV rivniv akredytatsii za napriamkom pidhotovky "Medytsyna". The Order of the Ministry of Health of Ukraine of 31.01.2005, No 53.

Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka spetsialista za spetsianistiu 7.110101 - "Likuvalna sprava" napriamku pidhotovky 1101 - "medytsyna" (kvalifikatsii 2221.2 - likar). Haluzevyi standart vyshchoii osvity. Ofitsiine vydannya. Kyiv. 2003;22-49.

Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka molodshoho spetsialista za spetsialnistiu 5.12010102- "Sestrynska sprava" napriamku pidhotovky 6.120101 - "Sestrynska sprava" (kvalifikatsii 3231 - sestra medychna). Haluzevyi standart vyshchoii osvity. Ofitsiine vydannia. Kyyiv. 2011;11-13

Cherkashyna LV. Sposib otsinky rivnia psykhosotsialnoii znachymosti dermatozu. Ukrainian patent UA 40546. 2009 April 10.

Cherkashyna LV. Sposib otsinky rivnia psykhotravmatyzatsii khvorykh dermatozom. Ukrainian patent UA40547. 2009 April 10.

Moskalenko VM, Voronenko YuV. Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia: manual. Moskalenko VM, Voronenko YuV, editors. Ternopil; 2002;50-75.

Shkliar SP, Kravchenko IM, Cherkashyna LV. Sotsiometrychna otsinka yakosti medychnoii dopomohy v ambulatoriiakh zahalnoii praktyky-simeinoii medytsyny. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine Guidelines; c2013. 20p.

Cherkashyna LV. Dermatolohiia ta medychna kosmetolohiia u strukturi osvitno-profesiinykh prohram. Materialy mizhnarodnoii naukovoii medychnoii konf. "Vid maliuka do dorosloho: mizhdystsyplinarni aspekty fundamentalnoii i praktychnoii medytsyny" (24-25.09.2009). Kharkiv: KHNMU; 2009;140.

Cherkashyna LV. Dermatolohiia ta medychna kosmetolohiia: strukturno-tsilovyi analiz osvitno-profesiinoii prohramy ta pryntsypy yii realizatsii v pedahohichnomu protsesi. Materialy mizhnarodnoii naukovoii medychnoii konf. "Vid maliuka do dorosloho: mizhdystsyplinarni aspekty fundamentalnoii i praktychnoii medytsyny" (24-25.09.2009). Kharkiv: KHNMU; 2009;139.

Cherkashyna LV. Psykhohenni dermatozy: otsinka psykhosotsialnoii znachymosti na etapakh dermatolohichnoho monitorynhu. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. 2012;21(4):122-130.

Cherkashyna LV. Psykhohenni dermatozy: otsinka rivnia psykhotravmatyzatsii khvorykh. Medytsyna. 2009;2(24):78-84.

Cherkashyna LV. Somatogenias among the patients of dermatological profile: innovative providing of diagnostic technologies. Probl. ekolohichnoii ta med. henetyky i klin. imunolohii: Zb. naukovykh prats. 2013;2(116):345-358. [published in Ukrainian]

Cherkashyna LV, Shkliar SP, Bilovol AM. Vilnoradykalne okyslennia pry systemnykh dermatozakh: stan ta patohenetychna korektsiia pry psoriazi. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi medychnyi universytet: FOP Shlemych SF; c2008. 184p.

Shkliar SP, Cherkashyna LV, Frolova TV, Okhapkina OV. Monitorynh zdorovia naselennia - udoskonalennia pervynnoii medyko - sanitarnoii dopomohy v umovakh reformuvannia haluzi: innovatsiine zabezpechennia. Materialy IV ziizdu spetsialistiv z sotsialnoii medytsyny ta orhanizatoriv okhorony zdorovia. Kyiv - Zhytomyr. 2008;2:260-262.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.