Biochemical Changes under the Influence of Comprehensive Treatment of Patients with Generalized Periodontitis and Osteopenia
PDF

Keywords

generalized periodontitis
osteopenia
osteoplastic material
antiresorptive drug

How to Cite

Yarmoshuk, I. (2018). Biochemical Changes under the Influence of Comprehensive Treatment of Patients with Generalized Periodontitis and Osteopenia. Galician Medical Journal, 25(3). https://doi.org/10.21802/gmj.2018.3.13

Abstract

The issue of surgical treatment of patients with generalized periodontitis and osteopenia is particularly topical. Numerous studies have confirmed the benefits of surgical treatment procedures using osteoplastic material to stimulate repair process of periodontal tissues.

The objective of the research was to improve the effectiveness of surgical treatment of patients with generalized periodontitis and osteopenia through the combined use of osteoplastic material and antiresorptive drugs.

Materials and methods. Ninety-three patients underwent treatment and clinical observation. The patients were divided into 3 groups. Group I included 20 patients who underwent surgical treatment according to conventional procedure. Group II included 25 patients who underwent surgical treatment with topical application of osteoplastic material “Easy Graft”. Surgical treatment in Group III (26 patients) was conducted using osteoplastic material “Easy Graft” and antiresorptive drug “Bonviva”. The control group consisted of 22 apparently healthy individuals.

Conclusions. The obtained results indicated that surgical treatment with the combined use of osteoplastic material “Easy Graft” and antiresorptive drug “Bonviva” leads to process stabilization being confirmed by clinical study indices both in early and in remote postoperative period.

https://doi.org/10.21802/gmj.2018.3.13
PDF

References

Mazur IP, Leonenko PV. Primeneniye ibandronovoy kisloty v kompleksnom lecheniyi pri generalizovannom parodontite v stadiyi obostreniya. Ukr. Med. Zhurnal. 2013;1(93):65-73.

Borysenko AV. Biokhimichne obhruntuvannia kompleksnoho likuvannia heneralizovanoho parodontytu naukovtsiamy kafedry terapevtychnoii stomatolohii Natsionalnoho medychnoho universytetu im. O.O. Bohomoltsia. Stomatologiya: ot nauki k praktike. 2014;1:12-20

Humeniuk MI, Mazur IP, Ihnatieva VI et al. Patolohichni protsesy parodontu u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen. Astma ta alerhiia. 2013;3:28-34.

Batig VM, Ostafiichuk MO, Prodanchuk AI. Pathology of the periodontal tissue with systemic osteoporosis. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2013;3(67):90-93. [published in Ukrainian]

Stomatov AV. Effektivnost ispolzovaniya autogennogo trombotsitarnogo gelya v sochetaniyi s vnutrikostnym vvedeniyem natriya gipokhlorita pri khirurgicheskom lecheniyi bolnykh khronicheskim parodontitom. Thesis. Volgograd. 2012;30.

Heorhiiev TD. Osoblyvosti khirurhichnoho likuvannia heneralizovanoho parodontytu v osib zi znyzhenniam mineralnoii shchilnosti kistkovoii tkanyny. Thesis. Odesa. 2005;32.

Yarynich-Buchynska NP, Yuhov VK, Skrypnikov PM. Rezultaty renthenolohichnoho doslidzhennia khvorykh na heneralizovanyi parodontyt pislia khirurhichnoho likuvannia. Novyny stomatolohii. 2007;3:41-44.

Mazur IP, Stupnytska OM. Vikovi osoblyvosti strukturno-funktsionalnoho stanu tkanyn parodonta ta kistkovoii tkanyny u zhinok. Zdorovye zhenshchiny. 2012;9(75):143-150.

Lehouck A, Boonen S, Decramer M, Janssens W. COPD, bone metabolism and osteoporosis. Chest. 2011;139(3):648-657. DOI: https://doi.org/10.1378/chest.10-1427

Silva DR, Coelho AC, Dumke A et al. Osteoporosis prevalence and associated factors in patients with COPD: a cross-sectional study. Respir Care. 2011;56(7):961-968. DOI: https://doi.org/10.4187/respcare.01056

Graat-Verboon L et al. Whole-body versus local DXA-scan for the diagnosis of osteoporosis in COPD patients. J Osteoporos. 2010;640878. DOI: https://doi.org/10.4061/2010/640878

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.