Use of Modern Methods of Diagnostic of Occlusal Disorders in Patients with Carious Disease
PDF

Keywords

analysis of occlusion
occlusal disorders
carious lesions
early diagnostic of occlusal disorders

How to Cite

Oleksyn, K., & Rozhko, M. (2018). Use of Modern Methods of Diagnostic of Occlusal Disorders in Patients with Carious Disease. Galician Medical Journal, 25(4). https://doi.org/10.21802/gmj.2018.4.8

Abstract

Occlusal disorders are one of the key problems in dentistry. They are observed at many dental diseases, resulted in the emergence of pathological processes in chewing system. Tooth decay is one of the factors that leads to disorders of occlusion. The purpose of our research is the study of occlusal disorders in patients with carious disease using modern methods of diagnostics, namely, technology of laser fluorescence and computer analysis of occlusion. 110 students of first 3 years of study at Ivano-Frankivsk National Medical University at the age of 17-20 with carious lesions of first molars were examined for the diagnostic of relationship between occlusal contacts. They were the citizens of the regions with low level of fluoride. 20 students with carious lesion of the dentin were selected to determine the nature of occlusal disorders. Analysis of occlusion was performed with the help of computerized system T-Scan Novus. Results of the study indicate that carious process has direct impact on the occurrence of occlusal disorders.

https://doi.org/10.21802/gmj.2018.4.8
PDF

References

Abolmasov NN. Yzbyratelnaia pryshlyfovka zubov. Smolensk; 2004. p. 8-9, 19-32.

Bragareva NV. Efektivnost obsledovaniya i lecheniya patsientov s razlichnyimi faktorami kompensatsii okklyuzionnyih vzaimootnosheniy pri fiziologicheskoy okklyuzii [dissertatsiya]. Stavropol; 2014. 130 p.

Douson PE. Funktsionalnaya okklyuziya. Perevod s angliyskogo pod redaktsiey Koneva DB. Moskva: Prakticheskaya meditsina; 2016. Chast 1, Funktsionalnaya garmoniya. Glava 1, Kontseptsiya polnotsennoy stomatologii; p. 15-22.

Zhehulovych ZIe. Kliniko-instrumentalnyi analiz poslidovnosti formuvannia dentalnykh okliuziinykh kontaktiv pry zmykanni shchelep. Medychna nauka Ukrainy. 2015;11(1-2):69-74.

Zhehulovych ZIe. Klinichna kharakterystyka dentalnoi okliuzii pislia vidnovlennia u konformatyvnomu pidkhodi. Novyny stomatolohii. 2015;2(83):18-23.

Zhehulovych ZIe. Ortopedychne likuvannia, prohnozuvannia ta profilaktyka okliuziinykh porushen zhuvalnoho aparatu [avtoreferat]. Kyiv: NMU im. Bohomoltsia. 2017. 20 p.

Zakharova HE. Zminy struktury okliuziinoi poverkhni zubnykh riadiv vnaslidok vtraty pershykh postiinykh moliariv. Suchasna stomatolohiia. 2007; 3(39):132-7.

Zakharova HE. Patohenez, profilaktyka ta likuvannia okliuziinykh porushen u osib z vtratoiu pershykh postiinykh moliariv [avtoreferat]. Kyiv: NMU im. Bohomoltsia. 2009. 20 p.

Klineberg I, Dzhagera R redaktoryi. Perevod s angliyskogo pod redaktsiey Antonika MM. Moskva: MEDpress-inform; 2006. 200 p.

Leshchuk LS. Vyznachennia dilianok sylovykh napruzhen v zubi pid chas funktsionalno-okliuziinoho navantazhennia. Sovremennaia stomatolohyia. 2013;1(65):122–5.

Mamedova LA. Pod hnetom okkliuzyy. Stomatoloh Ynfo. 2016;11/12: 22-4.

Nespriadko VP, Zhehulovych ZE, Zakharova HE. Narushenye okkliuzyonnukh vzaymootnoshenyi pry povredzhenyy pervukh moliarov. Sovremennaia stomatolohyia. 2002; 4: 86-9.

Rozhko MM, redaktor. Stomatolohiia: pidruchnyk. Knyha 2. Kyiv. VSV "Medytsyna", 2013;p. 74-75.

Semenenko YuI., Semenenko IP., Yerys LB. Elektromiohrafichnyi kontrol reabilitatsii khvoroho z chastkovoiu vtratoiu zubiv, uskladnenoiu patolohichnym styranniam, vtorynnoiu deformatsiieiu zubiv ta znyzhenym prykusom. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2013; 4: p. 93.

Sivovol SI. Okklyuziya zubov i zhevatelnaya effektivnost. Stomatolog Info. 2016; 11-12:12-13.

Carvalho JC. Caries Process on Occlusal Surfaces: Evolving Evidence and Understanding. Caries Res.2014;48(4):339–46. DOI: https://doi.org/10.1159/000356307 [PMid:24577073]

Craddock HL. Occlusal Changes Following Posterior Tooth Loss in Adults. Part 3: A Study of Clinical Parameters Associated with the Presence of Occlusal Interferences Following Posterior Tooth Loss. J Prosthodont. 2008;2(18): 25–30.

Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 7th ed. St. Louis: Elsevier, Mosby, 2008. 1064 p

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ. Art and science of operative dentistry. 2012; p. 39-40

Wassell R, Naru A, Steel J. Applied Occlusion. London: Quintessence Publ. Co. LTd; 2008. 358 p.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.