Frequency and Spectrum of Chromosomal Aberrations, Acrocentric Chromosome Associations Among Long Livers with Arterial Hypertension and Osteoarthritis Residing in the Carpathian Region
PDF
HTML

Keywords

arterial hypertension
osteoarthritis
long livers
karyotype
chromosomal aberrations
acrocentric chromosome associations

How to Cite

Kozoviy, R. (2017). Frequency and Spectrum of Chromosomal Aberrations, Acrocentric Chromosome Associations Among Long Livers with Arterial Hypertension and Osteoarthritis Residing in the Carpathian Region. Galician Medical Journal, 24(1), E2017111. https://doi.org/10.21802/gmj.2017.1.11

Abstract

The frequency and spectrum of chromosomal aberrations, acrocentric chromosome associations among 264 long livers with arterial hypertension and osteoarthritis residing in the Carpathian region were analyzed. The obtained results were compared between patients with arterial hypertension and osteoarthritis, patients with arterial hypertension only, patients with osteoarthritis only and healthy individuals. The indices of the average frequency of chromosomal aberrations in all long livers was as follows: (2.82±0.27) in long livers with arterial hypertension and osteoarthritis and (2.17±0.47) in healthy individuals. In long livers with arterial hypertension and those with osteoarthritis, the frequency of chromosomal aberrations was 1.38 times higher compared to the control group (healthy long livers). The frequency of chromosomal abnormalities in long livers with arterial hypertension and those with osteoarthritis was (2.93±0.09) and (2.64±0.37), respectively.

At the same time, there was observed the individual variability in chromosomal aberration frequency from 0.2 to 5%. In the spectrum of chromosomal aberrations, unstable chromosomal aberrations (dicentrics, rings, fragments) predominated in all long livers. When studying the index of acrocentric chromosome associations there was revealed that the difference in the indices between studied groups was identical to that when studying the frequency of chromosomal aberrations. In long livers with arterial hypertension and osteoarthritis, the index of the average number of acrocentric chromosome associations per cell was 1.07 times higher than that in long livers with arterial hypertension only, 1.32 times higher compared to that in long livers with osteoarthritis only and 1.75 times higher compared to healthy individuals (p<0.05).

https://doi.org/10.21802/gmj.2017.1.11
PDF
HTML

References

Berestiana AM, Hrodzynskyi DM. [Rol mutahennykh faktoriv v protsesi starinnia zhyvykh orhanizmiv]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. 2011;20:118–127

Boltina IV. [Vplyv shkidlyvykh chynnykiv ta khronichnoii patolohii na tsytohenetychni pokaznyky limfotsytiv peryferiinoii krovi u liudei riznoho viku]. Probl stareniya i dolgoletiya. 2008;18(4):433–441

Harman D. Free radical theory of aging. Mutation Research. 1992;275:257–266. DOI: http://doi.org/10.1016/0921-8734(92)90030-S

Chebotarev AN. [Zakonomernosti khromosomnoi izmenchivosti somaticheskikh kletok cheloveka]. Vestnik RAMI. 2001;10:64–69

Lindsey J, McGill NI, Green DK, Cooke HJ. In vivo loss of telomeric repeats wits age in humans. Mutation Research. 1991;256:45–48. DOI: http://doi.org/10.1016/0921-8734(91)90032-7

Anisimov VN. Molekularnye i fiziologicheskie mekhanizmy stareniya. SPb: Nauka; c2003. 468 p.

Cherniuk NV. The importance of genotypical and phenotypical markers to determine hereditary predisposition to the development of chronic obstructive lung disease. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2008;3:52–55

Kovalchuk LYe, Kozovyi RV, Malofii LS. [Rol spadkovykh, ekolohichnykh, sotsialnykh faktoriv u formuvanni tryvalosti zhyttia i dovholittia]. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2009;13(4):137–140

Zerova-Liubymova TE, Horovenko NH. Tsytohenetychni metody doslidzhennia khromosom liudyny: metodychni rekomendatsii. Kyiv: c2003. 24 p.

Frolov AK, Artsymovich NH, Sokhin AA. Imunotsitogenetika. Moscow: Meditsina; c1993. 239 p.

Martin CL, Warburton D. Detection of Chromosomal Aberrations in Clinical Practice: From Karyotype to Genome Sequence. Annual Review of Genomics and Human Genetics. 2015;16:309–326. DOI: http://doi.org/10.1146/annurev-genom-090413-025346

Bochkov NP. Nasledstvennye bolezni: natsionalnoe rukovodstvo. Bochkov NP, Ginter EK, Puzyrev VP , editors. Moscow: GEOTAR-Media; c2012. 936 p.

Bochkov NP, Chebotarev AN, Katosova LD. [Baza dannykh dlya analiza kolichestvennykh kharakteristik chastoty khromosomnykh aberratsiy v kulture limfotsitov perifericheskoy krovi cheloveka]. Genetika. 2001;34(4):549–557

Bagatskaya NV, Medzanovskaya EV. Some peculiarities of acrocentric chromosomes association in patients with rheumatoid arthritis. Visnyk Kharkivskoho universytetu im VN Karazina. 2011;11:71–76

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.