Units of labor input of orthopedists during consultation for implants. Fixed restorations
PDF
HTML

Keywords

units of labor input
implants
fixed restorations

How to Cite

Diev, Y. V., Dieva, T. V., Obidnyak, V., & Labunets, V. A. (2017). Units of labor input of orthopedists during consultation for implants. Fixed restorations. Galician Medical Journal, 24(1), E2017113. https://doi.org/10.21802/gmj.2017.1.13

Abstract

Implant-supported fixed restorations are widely used in practice with the aim of prosthetic rehabilitation of edentulous patients; however, in Ukraine, the aforementioned methods are currently not completely lawful due to the absence of departmental standards of time needed for orthopedists to manufacture such types of dentures.

In prosthetic dentistry, labor inputs are determined based on the average standard working time for professionals that not always correspond to the actual time expenditures which must be taken into consideration when determining the appropriate units of labor input. 

The objective of the research was to determine the units of labor input of orthopediststo manufacture implant-supported fixed restorations.

Materials and methods. The object of the research involved clinical processes of manufacturing implant-supported fixed restorations.The units of labor input were determined based on the average time standards obtained in the result of timing measurements of clinical processes of providing appropriate care.

The conversion of the obtained time standards (TS) to the units of labor input (ULI) was performed according to the formula: ULI = Tts / T1uli

Results and discussion. Clinical processes of manufacturing 69 single implant-supported restorations by 15 orthopedists were studied. There were manufactured 13 crowns with screw-retained solid abutments, 21 crowns with screw-retained abutments, 17 single abutments, 18 screw-retained crowns with burn-out plastic abutments or abutments with a platform for attaching and pressing.

In addition, the work of 18 orthopedists who manufactured 30 implant-supported bridges including 8 prosthetic dentures with screw-retained solid abutments, 10 prosthetic dentures with screw-retained abutments, 12 screw-retained dentures with burn-out plastic abutments or abutments with a platform for attaching and pressing was investigated and timed.

The results of the research showed that the initial values of the labor input indicators when manufacturing single implant-supported fixed restorations were within the range of 1.5-1.5 ULI (the average values) and 3.3-3.5 ULI (the actual values) depending on the prosthetic construction. When manufacturing implant-supported bridges, the indicators were as follows: the average values – 2.1-2.3 ULI, the actual values – 3.6-3.9 ULI depending on the prosthetic construction as well. 

Conclusions. The results obtained due to timing measurements of clinical processes of manufacturing implant-supported fixed restorations, their analysis as well as the calculations of the standard time showed that the units of labor input of orthopedists determined on the basis of the average time standards did not coincide with the units of labor input of manufacturing these prostheses determined on the basis of the actual time standards.

https://doi.org/10.21802/gmj.2017.1.13
PDF
HTML

References

Zablotskyi YaV, Didyk NM. Poshyrenist ta struktura defektiv zubnykh riadiv u naselennia m Lvova ta Lvivskoii oblasti. Visnyk stomatolohii. 2005;1:78–87

Zablotskyi YaV. Planuvannia, klinichne obhruntuvannia ta otsinka efektyvnosti dentalnoii implantatsii u neznimnomu protezuvanni: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora med. nauk: spets. 14.00.21 "Stomatolohiia". Lviv: 2006. 27p

Labunets VA. Potrebnost v nesyemnykh zubnykh protezakh i obespechennost imi gorodskogo naseleniya Ukrainy. Visnyk stomatolohii. 1999;2:43–45

On approval of protocols of medical care in specialties "Prosthetic Dentistry", "Therapeutic Dentistry", "Surgical Dentistry", "Orthodontics", "Paediatric Therapeutic Dentistry", "Paediatric Surgical Dentistry". The order of Ministry of Health of Ukraine of 23.11.2004, No 566.

On approval of standards of medical care and indicators of medical care quality. The order of Ministry of Health of Ukraine of 28.12.2002, No 507.

Diev EV, Labunets VA, Shnaider SA, Dieva TV. The urgent problem of dental implantation in connection to the conception of complex implantologic aid in Ukraine. Innovatsii v stomatolohii. 2014;2:72–77

Zablotskyi YaV. Novaya filosofiya ortopedicheskogo lecheniya vklyuchennykh defektov zubnykh ryadov nesyemnymi protezami s ispolzovaniem implantantov. Chast pervaya. Otsustvie odnogo zuba. Sovremennaya stomatologiya. 2003;2:93–102

Zablotskyi YaV. Novaya filosofiya ortopedicheskogo lecheniya vklyuchennykh defektov zubnykh ryadov nesyemnymi protezami s ispolzovaniem implantantov. Chast vtoraya. Otsustvie dvykh i bolee zubov. Sovremennaya stomatologiya. 2003;3:85–94

Kuts PV, Skripnik IL. Vykorystannia implantatntiv pry vrodzhenii adentii. Implantolohiia, Parodontolohiia, Osteolohiia. 2007;3:49–55

Vasilev NI, Rashtanikov AP. Implantanty s vintovoy fiksatsiey. Denatlnaya implantologiya i khirurgiya. 2014;1(14):32–35

Diev EV, Ilyk RR, Labunets VA, Dieva TV. Opredelenie normativnoy i fakticheskoy prodolzhitelnosti obshchikh zatrat rabochego vremeni stomatologa-ortopeda na izgotovlenie nesyemnykh odinochnykh konstruktsiy s oporoy na implantanty. Medychnyi forum. 2016;8(08):52–55

Diev EV, Obidnyak VZ. Metodicheskie aspekty ustanovleniya norm truda stomatologa-ortopeda na izgotovlenie mostovidnykh zubnykh protezov s oporoy na implantanty. In: Zbirnyk naukovykh robit uchasnykiv mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsii "Suchasni tendentsii u medychnukh ta farmatsevtychnykh naukakh" Kyiv: 2016. p. 20–46

Labunets VA, Hryhorovych VR. Metodolohichni aspekty unifikovanoii systemy obliku, kontroliu pratsi stomatolohiv-ortopediv i zubnykh tekhnikiv v Ukraiini: metodychni rekomendatsii. Odesa: ; 1999. 12 p

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.